Vi behöver ju knappast tala om att vi på Viconia gillar teknik, vi gillar även ren luft så därför är vi en av de första i Sverige med att rapportera data till Citizen Science-initiativet http://www.luftdaten.info vars syfte är att samla in data och mäta luftkvalitet.

För att se aktuella och historiska värden så finns en karta här med de mätstationer som rapporterar data till projektet.
Om du vill bygga en egen mätstation så är du välkommen att kontakta oss eller titta på projektets svenska sida http://www.luftdata.se.

Här är aktuella värden från vår mätstation i utkanten av Mellerud