Sårbarheter uppdagade i WPA2 och Adobe Flash!

Posted on

Kontakta gärna oss om ni behöver hjälp att åtgärda nedanstående sårbarheter.

1. Protokollet WPA2 för Wi-Fi är sårbart för attacker. De flesta
operativsystem och Wi-Fi-utrustningar behöver uppdateras så snart sådana
finns tillgängliga.

Läs mer på https://www.cert.se/2017/10/wpa2-krypto-for-wifi

2. Adobe Flash Player för Windows, Macintosh, Linux och Chrome OS.
Säkerhetsbristen sägs utnyttjas aktivt i begränsad omfattning. Flash
Player bör skyndsamt uppdateras eller avinstalleras.

Läs mer på https://www.cert.se/2017/10/0-day-sarbarhet-i-adobe-flash-player-1