Luftdata

Sorry, no valid sensors :(

Vi på Viconia gillar ren luft så därför är vi en av de första i Sverige med att rapportera data till Citizen Science-initiativet http://www.luftdaten.info vars syfte är att samla in data och mäta luftkvalitet.


Live data ifrån Mellerud
Sensor 10250

    No PM Data


    Läs mer om projektet på https://luftdaten.info