Luftdata

Vi på Viconia gillar ren luft så därför är vi en av de första i Sverige med att rapportera data till Citizen Science-initiativet http://www.luftdaten.info vars syfte är att samla in data och mäta luftkvalitet.


Live data ifrån Mellerud
Sensor 10250
  • P1: 1.5µg/m³
  • P2: 0.6µg/m³
PM10 PM2.5 1.5 0.6


Läs mer om projektet på https://luftdaten.info